Opdrachtgever: Particulier
Status: Opgeleverd 2e helft 2016

Een klein woonhuis tussen Delft en Rotterdam is vervangen door een nieuwe grotere woning. Door nauw overleg en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing is door de betrokken instanties toestemming verleent, ondanks de gevoelige ligging in een landelijk gebied en de positionering half in een dijklichaam.

Het ontwerp is een samengaan van een zorgvuldige plaatsing met lage goothoogte aan de straat, historische verbondenheid met de polderstructuur en een optimale beleving van de omgeving vanuit de woning. Intern is er een sterke relatie tussen de belangrijkste verblijfsruimten: keuken, bibliotheek en woonkamer door verspringende vloerniveaus aan weerszijden van de centrale trap. Die trap zorgt daarbij voor een praktische en vlotte circulatie. Een lage temperatuur verwarmingssysteem wordt gecombineerd met zonneboilers en aardwarmte. Een gasaansluiting is daarbij niet meer nodig. De elektriciteit die nodig is voor bijverwarming van het tapwater wordt opgewekt met pv-panelen. Een ventilatiesysteem dat gebruik maakt van warmte en kou uit het dijklichaam draagt bij aan de energieprestatie.