Opdrachtgever: Groenwest en Vanschagen Architecten
Status: Opgeleverd 2013

Met de transformatie van het bestaand complex bleek het onhaalbaar om de gewenste differentiatie van woningtypen te realiseren. Met de daarvoor in de plaats ontworpen nieuwbouw is die mix wel bereikt. Hierbij ontstond er gelijkertijd ruimte voor beter verbonden en mooiere stedenbouwkundige ruimten en voor een groenere woonomgeving. In het beeld worden kenmerkende elementen uit de oorspronkelijke jaren vijftig architectuur in een krachtiger en duurzamer vorm teruggebracht. Hiermee wordt recht gedaan aan de verdwenen, alsmede in standgehouden architectuur. Het nieuwe aantal woningen ligt hoger dan het oorspronkelijke aantal, wat uniek is als daarbij ook de stedenbouwkundige kwaliteit verbetert.

Bijzonderheden: Het open planproces, waarbij er nauw met ontwikkelaar, gemeente en bewoners is samengewerkt tijdens het renovatieplan, is doorgezet bij de ontwikkeling van de nieuwbouw.